Herb
Start Kontakt Dodaj do ulubionych
BIP Świercze     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
logo
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
pkw
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Portal mapowy
BIP
Narodowy Spis Powszechny 2011
Powrzechny Spis Rolny 2010
Witryna obywatelska
Zielone mosty narwi
Modr
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
KRUS
logoPKSPKPTotalizator SportowyPogoda
urząd przyjaznymediom i społeczeństwu

Aktualności

 
2016-12-06

UWAGA

W DNIU 19 GRUDNIA 2016 ROKU W KASIE URZĘDU GMINY ŚWIERCZE WYPŁACANE BĘDĄ STYPENDIA SZKOLNE. OSOBY KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PROSZONE SĄ O DOSTRCZENIE FAKTUR DO POKOJU NR 11, DO DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU.

 
2016-12-05

Wójt Gminy Świercze zaprasza do złożenia ofert i wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Świercze.

Biuletyn Informacji Publicznej -

http://www.swiercze.biuletyn.net/?bip=2&cid=173&id=439


 
2016-11-29

 

INFORMACJA

            Wójt Gminy Świercze informuje, że rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50% do 70% spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli do dnia 5 grudnia 2016 roku składać wnioski w Powiatowym Biurze ARiMR w Golądkowie o udzielenie pomocy. Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70%.


 
2016-11-28

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

w sprawie wysokości stawki taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139 ze zm.) oraz Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalona została taryfa, która będzie obowiązywała od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świercze została ustalona w wysokości 5,20 zł plus podatek VAT za 1 m3
 
2016-11-22

ZMIANY W FAKTURACH ZA WODĘ od 01 stycznia 2017 roku

      W ostatnich dniach konserwatorzy obsługujący wodociągi na terenie naszej gminy dostarczają do każdego odbiorcy wody  pisma informujące o zmianach jakie nastąpią w wystawianych fakturach za dostarczoną wodę. Związane jest to z procesem centralizacji podatku VAT, która nastąpi z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
2016-11-22

Informator dla wolontariuszy

" Fundacja Gwiazdka" w ramach projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydała  "Informator dla wolontariuszy i opiekunów osób niepełnosprawnych - publikacja na temat społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych".
 
2016-11-18

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

 
 
2016-11-17

Wygraj kalendarz - konkurs LGD Zielone Mosty Narwi

 
2016-11-10

W Świerkowie też odnowiono kapliczkę

29 października 2016 roku ksiądz Grzegorz Ostrowski wikariusz nasielskiej parafii dokonał poświęcenia odnowionej  przydrożnej figurki w Świerkowie. Kapliczka usytuowana jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej Nasielsk-Nowe Miasto z powiatową Świerkowo-Klukowo. Pierwotnie w tym miejscu wśród zakrzaczeń stał drewniany krzyż. Po upadku stalinizmu w 1957 roku mieszkańcy wznieśli kamienny postument zwieńczony stalowym krzyżem, środki pochodziły z czynszu dzierżawnego za staw który użytkowała wieś ówczesne 900 zł oraz po 50 zł przeznaczyła każda z rodzin. Figurka ta służyła spotkaniom modlitewnym mieszkańców, między innymi odśpiewywano „majowe”. Dla odprowadzania zmarłych mieszkańców nadal służyła dr
 
2016-10-28

˝Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą˝

 
 
2016-10-24

RZECZNIK PRAW PACJENTA PRZYPOMINA

- rzecznik_praw_pacjenta.png

 
2016-10-20

Wsparcie dla Niepełnosprawnych

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do udziału w projekcie aktywizującym zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy” , współfinansowanego przez PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego. Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/
 
2016-10-20

Odrestaurowana Kapliczka w Strzegocinie

     W niedzielę 9 października 2016 roku miało miejsce poświecenie odrestaurowanej kapliczki w Strzegocinie. Poświęcenia dokonał ks. Andrzej Zych – proboszcz parafii Strzegocin. W uroczystości uczestniczyli wójt gminy – Adam Misiewicz, fundatorzy renowacji, wykonawcy i mieszkańcy Strzegocina i okolic.
 
2016-10-18

Informacja o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 07.10.2016 r.

Informuję, że w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzonego w dniu 07.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świercze na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 39/3 położonej w miejscowości Sulkowo.
 
2016-09-09

Informacja dotycząca upadłości Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata, Adam Skoczeń Spółka Jawna w Winnicy

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 27/15 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata, Adam Skoczeń Spółka Jawna w Winnicy (KRS 0000069000).
 
2016-08-30

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo

UCHWAŁA Nr ……………..
 
2016-08-30

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek

UCHWAŁA Nr ……………..
 
2016-06-20

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
 
2016-02-23

Zapraszamy do korzystania z nowego modułu OGŁOSZENIA

 Zapraszamy do korzystania z nowego modułu
 
2016-02-18

Komunikat dot. opłat środowiskowych

 
2016-01-31

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych
 
2015-12-29

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY ŚWIERCZE NA 2016 ROK

 
 
2015-12-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Świercze w sprawie wysokości stawki taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

                   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 165/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalona została taryfa, która będzie obowiązywała od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
 
2015-12-01

UWAGA NA OSZUSTÓW !

             Informuję, że w ostatnim czasie nieznane osoby próbują wyłudzić pieniądze od mieszkańców naszej gminy i firm z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Świerczach, dzwoniąc z numeru komórkowego 884 824 280 podają się za pracowników Urzędu Gminy i oferują zakup map dla szkoły.
 
2015-10-08

Właściciele psów agresywnych - przypomnienie

Przypominamy iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz. 856 ze zm.) na prowadzenie hodowli i utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymagane jest zezwolenie wydawane przez Prezydenta Miasta Lublin. Wykaz ras psów uznanych za agresywne znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r ( Dz.U. Nr 77 poz. 687 ).
 
2015-10-06

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
 
2015-08-19

Tania administracja

                                      
 
2015-07-09

Sprostowanie informacji przekazanej przez ks. Wojciecha Wiśniewskiego w Ogłoszeniach parafialnych w Klukowie w dniu 05 lipca 2015 roku

         Ks. Wojciech Wiśniewski w dniu 05 lipca 2015 roku poruszył w Ogłoszeniach parafialnych sprawę dofinansowania montażu monitoringu wizyjnego przy kościele w Klukowie używając nazwisk radnych Jerzego Dębskiego i Wiesława Adamiaka, jednocześnie dokonał manipulacji  treścią pisma jakie złożyliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie. Pismo to nie było skargą jak wskazał ksiądz. Było jedynym pismem jakie złożyliśmy, a w swojej wypowiedzi proboszcz sugerował, że wpływało wiele skarg. Naszą intencją nie była chęć zablokowania przeznaczonych środków na dofinansowanie monitoringu, chcieliśmy mieć pewność, że decyzje podejmowane
 
2015-07-09

Postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy

W ostatnim czasie wiele emocji budzą wszczęte postępowania   administracyjne w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Z przykrością stwierdzam, że inicjatorzy spontanicznych protestów nie zadają sobie trudu do rzetelnego przedstawienia sprawy, bazując na stwierdzeniach wyrwanych z kontekstu i nie potwierdzonych opiniach. W pierwszej kolejności ustosunkuję się do samych treści zawartych w pismach kierowanych do Wójta i Rady Gminy. Na początek aby choć trochę zapoznać się z tematyką lokalizacji elektrowni wiatrowych odsyłam wszystkich do zapoznania się z pełnym tekstem Pisma Departamentu Zdrowia Publicznego z dnia 27 lutego 2012 roku na które powołują się autorzy „protestu” oraz Pi
 
2014-11-21

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH -2014 r.

Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wójewództwa mazowieckiego
 
2014-10-27

GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH

GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH ul. Zwycięstwa 30 FILIA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W LEGIONOWIE
 
środa, 7 grudnia 2016
342 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
imieniny
Agaty, Dalii, Sobiesława
Platforma cyfrowa
Świetlice wiejskie
Wirtualny spacer
Wyłączenia bieżące
Zadaj pytanie Wójtowi (na pytania nie podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi nie będą zamieszczane)
Regulamin forum
Druki do pobrania
Galeria zdjęć
Kącik Przedsiębiorcy
Jan Paweł II Honorowy Obywatel
wiesci
PG Świercze
PSP Strzegocin
PSP Świercze
PSP Świeszewo strona
Blog OSP Świercze
Blog GBP Świercze
Młyn Gąsiorowo
Opieka nad małym dzieckiem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krok po kroku
LICZNIK ODWIEDZIN : 0285546
Urząd Gminy Świercze, Pułtuska 47, 06-150 Świercze, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: +48.236916045 ; 504232687, email: swiercze@op.pl, http://www.swiercze.pl
NIP: 568-13-16-504
Wszystkie prawa zastrzeżone
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI