Herb
Start Kontakt Dodaj do ulubionych
BIP Świercze     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
pkw
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Portal mapowy
BIP
Eurorenoma
Narodowy Spis Powszechny 2011
Powrzechny Spis Rolny 2010
Witryna obywatelska
pokrzywnica info Niezależny Portal Informacyjny
Zielone mosty narwi
Modr
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
KRUS
urząd przyjaznymediom i społeczeństwu
Aktualności
 
2014-12-15
Wyplata stypendium
  W dniu 16 grudnia 2014 roku w kasie urzędu Gminy Świercze wypłacane będzie stypendium szkolne za okres listopad  - grudzień.
 
2014-12-10
Informacja z II Sesji Rady Gminy – 4 grudnia 2014 roku
RADA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: - Uchwała Nr 5/II/2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Świercze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – jednogłośnie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Gminy. Określa cele, formy i zakres współpracy organów samorządu gminnego z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych w sferze których odbywać się będzie działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe. - Uchwała Nr 6/II/2014 w sprawie u
 
2014-12-10
I SESJA RADY GMINY ŚWIERCZE
28 listopada 2014  r.  o godz. 10.00 odbyła się I Sesja Rady Gminy Świercze. Sesja rozpoczęta została odśpiewaniem przez wszystkich zgromadzonych Hymnu Narodowego. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obradom przewodniczył radny senior Jerzy Dębski. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach Pani Danuty Skoczeń. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy Świercze wybrano Pana Wiesława Adamiaka,  Wiceprzewodniczącą została Pani Hanna Kalinowska. W trakcie sesji ustalono składy osobowe stałych komisji Rady Gminy: Komisja Rewizyjna Jerzy Dębski Ryszard Flont
 
2014-12-05
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze
    Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 993,00 zł
 
2014-12-05
OGŁOSZENIE
           Wójt Gminy Świercze informuje, że przeznacza do nieodpłatnego nabycia drewno , planowane do pozyskania z wycinki 13 szt. drzew rosnących przy ulicy Długiej w Świerczach. Drzewa są ponumerowane w następujący sposób: nr 1-5 i nr 7-10 -  topole szt. 9; nr 6 i nr 11 – wierzby szt. 2; nr 12 i nr 13 – klony szt. 2 Nabywca zobowiązany będzie do wycięcia drzew oraz uprzątnięcia gałęzi pozostałych po ścince do dnia 28 lutego 2015 r. Cięcie należy wykonać na poziomie gruntu. Zabezpieczenie ruchu na drodze oraz ewentualne uzgodnienia z Zakładem Energetycznym nabywca wykona we własnym zakresie. Wycięcie drzew i uprzątnięcie gałęzi naby
 
2014-12-03
Ogłoszenie Wójta Gminy Świercze
w sprawie wysokości stawek taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i opłat za odbiór nieczystości płynnych   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 249/XXXIV/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i opłat za odbiór nieczystości płynnych ustalone zostały taryfa i opłaty, które będą obowiązywały od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. 1. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ście
 
2014-11-26
Szanowni Państwo,
Jesteśmy firmą rolniczą wyspecjalizowaną we wdrażaniu upraw wieloletnich - zagajników topoli z których regularnie pozyskujemy surowiec drzewny dla ciepłowni i elektrowni. Dotychczas, z powodzeniem założyliśmy blisko 1000 ha upraw tego typu. Posiadamy pełne zaplecze sprzętowe, sześć plantacji matecznych oraz kadrę z ponad 20-letnim doświadczeniem. Biorąc pod uwagę rozwój naszej współpracy z PGNiG Termika S.A. - poszukujemy obecnie gruntów  o powierzchni min. 50 ha na terenie Mazowsza, które moglibyśmy wydzierżawić długoterminowo. Współpraca ze spółką Skarbu Państwa gwarantuje stabilność nie tylko nam, ale także samemu dzierżawcy. Nasza długoterminowa oferta wydaje się być warta uwagi mając na względzi
 
Podziękowanie mieszkańcom Gminy Świercze
2014-11-21
Podziękowanie mieszkańcom Gminy Świercze
       Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Świercze, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku. Wasza tak liczna obecność w lokalach wyborczych jest najlepszym świadectwem, że przyszłość naszej gminy jest dla Was bardzo ważna.        Szczególnie dziękuję tym Państwu, którzy doceniliście moją dotychczasową pracę. Oddane głosy są obiektywnym potwierdzeniem, że od lat nasza gmina rozwija się dynamicznie.         Kolejny wybór na stanowisko wójta jest dla mnie wielkim zaszczytem, a jednocześnie motywacją do jeszcze bardziej zdecydowanych działań na rzecz mieszkańców.      
 
2014-11-21
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH -2014 r.
Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wójewództwa mazowieckiego WYBORY WÓJTA GMINY ŚWIERCZE Kandydaci Obwód 1 Obwód 2 Obwód 3 Obwód 4 Obwód 5 Razem % ważnie oddanych głosów Kutner Julian Jakub 229 159 94 113 81 676 29% Misiewicz Adam 361 367 375 295 278 1676 71% Razem 590 526 469 408 359 2352   FREKWENCJA W WYBORACH WYNIOSŁA  - 63%   Obwieszczenie o wyborach do rad na obszarze województwa mazowieckiego   WYBORY DO RADY GMINY ŚWIERCZE   Okręg nr 1 Zadruska Zofia 98 Kalinowski Roman 101 Okręg nr 2 Kalinowska Hanna 86 Gebert Marek Jerzy 69 Szwejkowska Wanda 33 Okręg nr 3 Wiśniewska Jadwiga Ewa 73 Skarżycki Jan Kazimierz 32 Witkowska Barbara 33 Górecki
 
2014-11-20
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Świercze w 2015 roku
    30.06.2015r. kończy się umowa z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Usługi komunalne od 01.07.2015 będą świadczone przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.   Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 13.06.2015 Chmielewo, Stpice, Kowalewice Włościańskie, Kowalewice Nowe, Brodowo, Strzegocin, Sulkowo, Gąsiorowo, Gąsiorówek, Kosiorowo, Dziarno, Kościesze, Gaj, Godacze, Prusinwice, Ostrzeniewo. 20.06.2015 Świercze, Świercze Siółki, Gołębie, Bylice, Wyrzyki Pękale, Wyrzyki, Klukowo, Klukówek, Bruliny, Świeszewo, Świeszewko, Świerkowo   Uwaga! Odpady należy wystawiać do godz. 8:00 w dniu odbioru. OPŁATĘ WNOSIMY W KASIE URZĘDU GMINY LUB NA KONTO: 41 8226 0008 2003 3000 1818 0001 W TERMINIE 15 STYCZ
 
2014-11-19
WYKAZ nieruchomości gruntowych Gminy Świercze przeznaczonych do dzierżawy w 2014 r.
Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świercze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia L.p. Oznaczenie nieruchomości położenie Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Czynsz dzierżawny Termin do złożenia wniosku Nr działki KW 1. Część działki Nr 38/2 OS1U/00014484/3 Świercze 0,0050 Działka zabudowana budynkiem sklepu nie będącym własnością gminy W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada przeznaczenie jako teren usług i administracji (U/A) 250,00 zł netto
 
2014-11-14
GABINET STOMATOLOGICZNY - niespecjalistyczne usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
 
 
Konkurs - wygraj kalendarz
2014-11-03
Konkurs - wygraj kalendarz
  Zapraszamy do udziału w konkursie Kalendarzowy Quiz - Statystyki naborów Konkurs dotyczy projektów zrealizowanych z środków pozyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi. Wystarczy zapoznać się z wykresami dotyczącymi projektów złożonych w naborach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi, zamieszczonymi na naszej stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl (w zakładce NABORY  >  STATYSTYKI) i odpowiedzieć na poniższe pytania. Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowane kalendarze promocyjne na 2015r. Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 16 grudnia 2014r. (w dniu 16.12.2014r. liczą się zgłoszeni
 
GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH
2014-10-27
GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH
GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH ul. Zwycięstwa 30 FILIA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W LEGIONOWIE www.wspl-legionowo.pl tel. 517-871-948 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska jest samodzielnym publicznym zakładem opieki  zdrowotnej posiadającym osobowość prawną z siedzibą w Legionowie. WSPL rozpoczęła działalność w lipcu 1999 roku. Stale rozwijamy naszą ofertę i staramy się podnieść jakość świadczonych przez nas usług medycznych. Placówka świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne wszystkim ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz realizuje inne świadczenia w zakresie ochrony zdrowia. Dzięki podpisaniu dodatkowej umowy z
 
2014-10-27
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świercze
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świercze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.   Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Gminna Komisja Wyborcza w Świerczach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świercze:     1. KUTNER Julian Jakub , lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Wyrzyki,nie należy do partii politycznej zgłoszony przez KWW BEZ
 
2014-10-27
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Świercze
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Świercze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.   Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Gminna Komisja Wyborcza w Świerczach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych: Okręg Nr 1 1. KALINOWSKI Roman , lat 67, zam. Świercze   zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2014-10-24
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2014
 IRiOŚ.6840.2.2014   Lp.  Oznaczenie nieruchomości Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena nieruchomości w złotych Forma sprzedaży  Nr działki  KW 1. 173/4 OS1U/00042912/8 0,20 Działka rolna zabudowana budynkiem gospodarczym nie stanowiącym własności gminy, położona w miejscowości Klukowo, przy drodze asfaltowej, posiada dostęp do energii elektrycznej i wodociągu. Teren nie objęty planem zagospodarowania Wartość wg szacunku 12 000,00 zł Akt. not.  2. 117/1 OS1U/00026969/4  0,59 Działka rolna z gruntami klasy III i ruinami po dawnym siedlisku z dostępem do drogi gminnej położona w miejscowości Kościesze Teren
 
2014-10-24
INFORMACJA -obwodowe komisje wyborcze
  I posiedzenie i szkolenie całych składów Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 27 października 2014 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Świercze.   INFORMACJA o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych uchwałą Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Świerczach Publiczne Gimnazjum w Świerczach, ul. Pułtuska 26C, 06-150 Świercze: 1)    Monika Magdalena Sosnowska – Grzesiak, zam. Świercze, wskazana przez Wójta Gminy Świercze; 2)    Bogumiła Teresa Kurp
 
Od przypadku do wypadku! Informacja KRUS
2014-10-23
Od przypadku do wypadku! Informacja KRUS
 Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków. Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z ni
 
2014-10-16
OBWIESZCZENIE-informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 
 
Do oddania w dobre ręce!
2014-10-03
Do oddania w dobre ręce!
  Zaopiekuj się nim!   Informacja Urząd Gminy Świercze - Referat Infrastruktury Rolnictwa i Ichrony Środowiska pok. nr 12, tel. 23 6916045  
 
2014-09-25
Gminna Komisja Wyborcza w Świerczach
  INFORMACJA  Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 24 września 2014 r. Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. [1] ) podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada     2014 roku. W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzą: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja 1. Danuta Alina Skoczeń Kowalewice Nowe Przewodniczący 2. Zdzisław Wi
 
2014-09-05
OBWIESZCZENIE - informacja o numerach i granicach okręgów wyborczych, oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
                                                                                                                             &nbs
 
2014-09-01
TERMINARZ ZEBRAŃ SOŁECKICH W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 r.
  LP SOŁECTWO WRZESIEŃ GODZINA MIEJSCE SPOTKANIA 1 Brodowo 06 / sobota / 15 u sołtysa 2 Bruliny 14 /niedziela/ 17 szkoła w Świeszewie 3 Bylice 10/środa/ 19 u sołtysa 4 Chmielewo 22/poniedziałek/  19  świetlica w Chmielewie 5 Dziarno 07 /niedziela/ 15 świetlica w Dziarnie 6 Gaj 21/niedziela/ 17 świetlica w Gaju 7 Gąsiorowo 17 /środa/ 14 świetlica w Gąsiorowie 8 Gąsiorówek 06 /sobota/ 10 u sołtysa 9 Godacze 08 /poniedziałek/ 12 u sołtysa 10 Gołębie 09 /wtorek/ 17 u sołtysa 11 Klukowo 29/poniedziałek/ 17 u sołtysa 12 Klukówek 29/poniedziałek/ 19 u sołtysa 13 Kosiorowo 07 /niedziela/ 15 świetlica w Dziarnie 14 Kościesze 18/czwartek/ 19 u sołtysa 15 Kowalewice Nowe 19/piątek/ 18 u sołtysa 16 Kowalewi
 
NARODOWE CZYTANIE
2014-08-27
NARODOWE CZYTANIE
 
 
2014-08-26
Wybory samorządowe 2014 - rejestracja komitetów wyborczych
  K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE w  sprawie  MIEJSCA, DNIACH I GODZINACH SKŁADANIA  zawiadomień  o  utworzeniu komitetu wyborczego w  wyborach  do  rad  gmin,  Rad  powiatów  i  sejmików  województw zarządzonych  na  dzień 16  listopada  2014 roku.   Komisarz Wyborczy w Ciechanowie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych na obszarze powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego i gmin w tych powiatach od pełnomocników wyborczych następujących komitetów: komitetu wyborcz
 
2014-08-21
Informacja i druk powiadomienia dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego
W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży. Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego , Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu. Pro
 
Bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosków: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2014-08-14
Bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosków: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 
 
2014-08-14
KOMUNIKAT
 
 
Zostań Królową Mleka!
2014-08-05
Zostań Królową Mleka!
  Zostań Królową Mleka -plakat
 
2014-07-10
INFORMACJA - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
         Wójt Gminy Świercze informuje, że 11 lipca 2014 r. zastała zakończona rekrutacja do oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków w szkole w Strzegocinie.       Nadal prowadzony jest nabór przedszkolaków w szkole w Świeszewie.                                                                           &
 
2014-07-08
Informacja z  XXXI Sesji Rady Gminy Świercze - 26 czerwca 2014 roku
  RADA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: - Uchwała Nr 226/XXXI/2014  w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 – jednogłośnie. Sprawozdanie finansowe obejmuje: - bilans wykonania budżetu za 2013 rok; - bilanse jednostek budżetowych – zbiorczo; - rachunek zysków i strat – wariant porównawczy zbiorczo; - zestawienie zmian w funduszu - zbiorczo. - Uchwała Nr 229/XXXI/2014 w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok – większością głosów / 9 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące/. Wójt Gminy przedstawił informację  o wykonaniu budżetu gminy za rok 2013 obejmująca między innymi: Dochody budżetu Gminy Świercze planowane na rok 2013 po
 
2014-06-18
XXXI Sesja Rady Gminy Świercze
             Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 10-tej w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Świercze Tematem obrad będzie:                                                                                      
 
POMÓŻMY KUBIE !
2014-06-16
POMÓŻMY KUBIE !
  Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000140007 Jakub Remigiusz Krzeczkowski urodził się 29 pażdziernika 2004 roku. W wyniku wypadku komunikacyjnego (w lipcu 2010 r.) doznał urazu wielonarządowego, w tym urazu głowy. Od tego czasu zmaga się z niedowładem czterokończynowym z dominacją strony prawej, padaczką, prawostronnym niedosłuchem. Kuba musi być poddawany intensywnej rehabilitacji, która intensywnie prowadzona przez specjalistów przynosi widoczne efekty, jednak jest żmudna, długotrwała i kosztowna. Miesięczne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją Kuby wahają się w granicach 3.500 - 4.000 zł. To ogromne obciążenie dla rodziny, niemożliwe do udźwignięcia. Jakuba i&n
 
Dzień Dziecka - Strzegocin 2014
2014-06-16
Dzień Dziecka - Strzegocin 2014
Radna Jadwiga Olszewska, sołtys Janusz Kowalewski i chętni rodzice wsi Strzegocin po raz kolejny zaprosili wszystkie dzieci na uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, która odbyła się 1 czerwca 2014r. w świetlicy wiejskiej w Strzegocinie. Na spotkanie przybyło około 70 dzieci i bardzo dużo dorosłych mieszkańców Strzegocina i okolicznych wsi. Serdeczne życzenia złożyła dzieciom radna Jadwiga Olszewska i zaproszeni goście: Proboszcz Parafii Strzegocin ks. Krzysztof Stępniak oraz Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz. Pan Wójt przywiózł dzieciom słodki upominek. Dla dzieci i dorosłych przygotowane były stoły pełne słodyczy i napoi, były lody i pieczone na grillu kiełbaski. Organizator
 
2014-06-09
INFORMACJE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ LUB SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku przypomina, że osoby prowadzące produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią są zobowiązane do składania wniosków o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwa dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136 poz. 914 zm.), w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Produkcja pierwotna to działalność na poziomie gospodarstw obejmująca m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmia
 
2014-06-05
INFORMACJA
Wójt Gminy Świercze          informuje, że dyrektorzy szkół w Strzegocinie i Świeszewie prowadzą zapisy dzieci 3-4 letnich do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015. Orientacyjna odpłatność rodziców wynosi 150,00 zł za miesiąc. Organizacja grup będzie uzależniona od liczby zgłoszonych dzieci oraz stanowiska Rady Gminy Świercze, które zostanie przyjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2014 r. Kontakt do szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie: tel. 23 692 66 54 Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie: tel. 23 692 64 34
 
ZAPROSZENIE
2014-06-05
ZAPROSZENIE
                                           Agencja  Restrukturyzacji i                                                 Modernizacji Rolnictwa                            
 
2014-05-28
LGD Zielone Mosty Narwi - usługi bezpłatnego doradztwa
 
 
LISTY DO ZIEMI 2014
2014-05-28
LISTY DO ZIEMI 2014
  https://www.facebook.com/listydlaziemi/app_150856638420755  
 
2014-05-13
NABÓR WNIOSKÓW - LGD ZIELONE MOSTY NARWI
 
Konkurs fotograficzny - Piękno obszaru LGD
2014-05-13
Konkurs fotograficzny - Piękno obszaru LGD
    REGULAMIN FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
2014-05-07
O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 maja 2014 roku Wójt Gminy Świercze ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem:
Lokalu użytkowego (gabinet stomatologiczny - 1 stanowisko – kompletny sprzęt stomatologiczny – lokal mieszkalny) położonego w miejscowości Świercze ul. Zwycięstwa 30 (parter) o łącznej powierzchni 12,30 m2 (wejście do gabinetu z poczekalni w Ośrodku Zdrowia), który odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr  8). Cena wywoławcza za 1 metr kwadratowy wynosi 9,00 zł (netto). Przystępujący do przetargu winien wpłacić do kasy Urzędu Gminy wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (13,62 zł brutto) najpóźniej do dnia 20 czerwca 2014 roku  do godziny 9:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 13. termin składan
 
Zbiórka elektrycznych śmieci
2014-04-30
Zbiórka elektrycznych śmieci
Wójt Gminy Świercze informuje o bezpłatnej zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie Gminy Świercze w dniu 10.05.2014 r. ( sobota ) . Mieszkańcy Gminy Świercze proszeni są o dostarczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we wskazane w harmonogramie miejsca, o wskazanych godzinach.   Odpady elektryczne i elektroniczne zostaną odebrane z następujących lokalizacji: Trasa zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w dniu 10.05.2014 r. Samochód I 1. Chmielewo – przy sklepie /8:00 – 8:15/ (dla wsi Chmielewo i Stpice) 2. Kowalewice Włościańskie - przy świetlicy /8:20 – 8:35/ ( Kowalewice Nowe i Włościańskie) 3. Brodowo – przy skle
 
2014-04-14
PAMIĘTAJ O SWOIM PUPILU
Właściciele psów i innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt, są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt, a w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach oznakowanych odpowiednio tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, Nieruchomość winna być zabezpieczona przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt na zewnątrz. Właściciele psów obowiązani
 
2014-04-11
2 maja 2014 r.- dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Świercze
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy Świercze z dnia 11 kwietnia 2014 r.  dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Świercze.   W dniu 2 maja 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym w Urzędzie Gminy Świercze (pokój 13 - sekretariat) od godz. 8.00 do 15.00 pełniony będzie dyżur w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
 
Opłaty za korzystanie ze środowiska
2014-03-13
Opłaty za korzystanie ze środowiska
 
1% dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
2014-02-07
1% dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
 
 
MAZOWIECKIE TALENTY
2014-02-07
MAZOWIECKIE TALENTY
  WIELKI SUKCES UCZENNICY PSP W ŚWIESZEWIE Julia Lubelska, uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie została finalistką tegorocznego  Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Etap wojewódzki tego konkursu odbył się 25 stycznia. Konkurs był  organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie językiem polskim i prezentujących rozległą wiedzę.  Julia należy do grona dwunastu  uczniów szkół podlegających Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie, którzy otrzymali tytuł finalisty.
 
DO ODDANIA W DOBRE RĘCE
2014-02-06
DO ODDANIA W DOBRE RĘCE
  Do oddania w dobre ręce młody pies został porzucony na terenie wsi Gaj Zaopiekuj się nim !   Informacja Urząd Gminy Świercze, pok. Nr 12, tel. 23 6916045            
 
2014-02-06
Dofinansowanie do usuwania azbestu
    W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Świercze” , Wójt Gminy Świercze ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2014 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze. Nabór wniosków będzie trwał do 7 marca 2014 r. W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Świercze w Sekretariacie, ul. Pułtuska 47, pok.13 komplet dokumentacji. Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Świercze w Referacie Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Pułtuska 47, pok. 12 oraz ze strony internetowej Urzędu ww
 
2014-02-01
Ogólnopolski program edukacji ekonomicznej ˝Na własne konto˝
 W drugim tygodniu ferii zimowych (24.02.2014 - 28.02.2014) PG w Świerczach przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej "Na własne konto". Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego młodego człowieka. Program "Na własne konto" realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja i Narodowym Bankiem Polskim. Program realizowany jest w dwóch etapach:  Etap I – realizowany w czasie ferii zimowych, zajęcia prowadzone były przez nauczyciela i studentkę ekonomii w 
 
2013-12-09
Ogłoszenie Wójta Gminy Świercze w sprawie wysokości stawek taryf opłat za odbiór nieczystości płynnych
   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 193/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za odbiór nieczystości płynnych ustalone zostały taryfy i opłaty, które będą obowiązywały od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.  Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych: 1)    od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świercze w wysokości 4,50 zł plus podatek VAT za 1 m
 
2013-12-05
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Świercze w 2014 roku
Lp Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 Świercze Świercze Siółki 7 22 5 19 5 18 4 22 6 21 4 25 4 23 5 18 5 24 6 21 7 28 5 24 2 Strzegocin – cały 8 7 7 7 7 6 7 6 8 7 10 8 2 A Strzegocin centrum 8 28 7 26 7 28 7 29 7 28 6 30 7 29 6 29 8 29 7 31 10 25 8 31 2 B Sulkowo 28 26 28 29 28 30 29 29 29 31 25 31 3 Brodowo Kosiorowo Kowalewice Nowe Kowalewice Włościańskie   10   10 10 8 9 9 8 8 9 10 12 9 4 Chmielewo Ostrzeniewo Stpice Gołębie 13 11 11 9 12 10 9 11 10 13 14 10 5 Bruliny Świerkowo Świeszewo Świeszewko 14 12 12 11 13 11 11 12 12 14 17 12 6 Prusinowice Klukówek Wyrzyki Wyrzyki Pękale 15 14 14 14 14 13 14 13 15 15 24 15 7 Gaj Kościesze Dziarno Gąsiorowo Gąsiorówek 27 21 25 25 16 16 15 26 16 27 26 29 8 Klukowo Bylice
 
2013-06-18
Reorganizacja zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych
Reorganizacja zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych podyktowana jest malejącymi dochodami gminy z tytułu subwencji oświatowej na co wpływ ma spadająca liczba dzieci w naszych placówkach ( w ciągu ostatnich 5 lat o 24,2%) oraz prowadzone przez gminę kosztowne inwestycje pociągające za sobą wzrost zadłużenia,  budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej Etap I i Etap II, zagospodarowanie centrum wsi Kowalewice Włościańskie, pomoc udzielona powiatowi pułtuskiemu na modernizację drogi Strzegocin – Chmielewo. I. Placówki oświatowe: 2013 jest już trzecim kolejnym rokiem, kiedy zmniejszeniu ulegają dochody gminy z tytułu subwencji oświatowej, głównym powodem jest
 
Bezpłatne badania profilaktyczne
2011-03-23
Bezpłatne badania profilaktyczne
Drogie Panie,
Dbajcie o siebie!
Wykorzystujcie szanse jakie dają Wam badania profilaktyczne.
Regularne wykonywanie badań cytologicznych i mammograficznych to pewność, że jesteście zdrowe i szansa na skuteczne wyleczenie w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
Nie ma ważniejszej sprawy w życiu niż zdrowie!
Pamiętajcie, że nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o badaniach.
Zróbcie to dla siebie i dla swoich najbliższych!

 
2011-01-18
Prośba o przekazanie 1% podatku dla DRUŻYNY HARCERSKIEJ ZE ŚWIERCZ
Próbna Drużyna Harcerska Świercze funkcjonuje od 23 września 2010r. pierwsze zbiórki harcerskie liczyły 10 – 12 osób, na dzień dzisiejszy skupiamy 25 osób, uczniów klas IV – VI.

Jak przekazać 1% podatku dla harcerzy ze Świercz?
W polu Nazwa OPP wpisujemy "Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego"
W polu "Numer KRS" wpisujemy "0000291419"
W polu "Inne informacje" wpisujemy "Hufiec Płońsk – DH Świercze".
 
czwartek, 18 grudnia 2014
352 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Bogusława, Gracjana, Laury
najpopularniejszy radny
Zadaj pytanie Wójtowi (na pytania nie podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi nie będą zamieszczane)
Regulamin forum
Druki do pobrania
Galeria zdjęć
wiesci
Jan Paweł II Honorowy Obywatel
PG Świercze
PSP Świercze
PSP Świeszewo strona
Blog OSP Świercze
Blog GBP Świercze
Młyn Gąsiorowo
Opieka nad małym dzieckiem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krok po kroku
LICZNIK ODWIEDZIN : 0150671
Urząd Gminy Świercze, Pułtuska 47, 06-150 Świercze, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: +48.236916045 ; 504232687, email: swiercze@op.pl, http://www.swiercze.pl
NIP: 568-13-16-504
Wszystkie prawa zastrzeżone
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI