Herb
Start Kontakt Dodaj do ulubionych
BIP Świercze     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
logo
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
pkw
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Portal mapowy
BIP
Narodowy Spis Powszechny 2011
Powrzechny Spis Rolny 2010
Witryna obywatelska
Zielone mosty narwi
Modr
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
KRUS
logoPKSPKPTotalizator SportowyPogoda
urząd przyjaznymediom i społeczeństwu

Aktualności

 
2016-01-21

 
2016-02-03

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej ˝ Świercze˝

 
 
2016-01-31

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych
 
2016-01-29

Szanowni Rolnicy, mieszkańcy wsi: Gaj, Godacze, Kościesze, Prusinowice, Strzegocin, Sulkowo !

       Informujemy, iż od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy dla typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014 - 2020.
 
2016-01-29

MASZ PSA - MASZ OBOWIĄZKI

  Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!
 
2016-01-20

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu - BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
 
2016-01-20

ZŁOTE GIMNAZJALISTKI PO RAZ TRZECI Z RZĘDU

 
2016-01-11

Półkolonie Taneczno-Teatralne w gminie Świercze 
2015-12-29

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY ŚWIERCZE NA 2016 ROK

 
 
2015-12-28

XII Sesja Rady Gminy Świercze

                                                                                           Świercze, 22 grudnia 2015 r.
 
2015-12-23

Maluch - 2016 r.

Informacja ze strony www.mpips.gov.pl Rusza MALUCH 2016 17-12-2015
 
2015-12-08

Oferty pracy - agencja pracy tymczasowej

 
 
2015-12-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Świercze w sprawie wysokości stawki taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

                   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 165/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalona została taryfa, która będzie obowiązywała od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
 
2015-12-01

UWAGA NA OSZUSTÓW !

             Informuję, że w ostatnim czasie nieznane osoby próbują wyłudzić pieniądze od mieszkańców naszej gminy i firm z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Świerczach, dzwoniąc z numeru komórkowego 884 824 280 podają się za pracowników Urzędu Gminy i oferują zakup map dla szkoły.
 
2015-11-19

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku !

 
 
2015-10-08

Właściciele psów agresywnych - przypomnienie

Przypominamy iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz. 856 ze zm.) na prowadzenie hodowli i utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymagane jest zezwolenie wydawane przez Prezydenta Miasta Lublin. Wykaz ras psów uznanych za agresywne znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r ( Dz.U. Nr 77 poz. 687 ).
 
2015-10-06

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
 
2015-09-02

Lataj z głową - kampania informacyjna ULC

W związku z coraz większą popularnością bezzałogowych statków powietrznych oraz ich dostępnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego w trosce o bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego przygotował spot telewizyjny oraz stronę internetową www.latajzglowa.pl , mające na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi „dronami”.
 
2015-08-19

Tania administracja

                                      
 
2015-07-22

950 – lecie GOŁĘBI

           11 lipca 2015 roku mieszkańcy Gołębi zorganizowali obchody 950 – lecia swojej miejscowości. Wójt Adam Misiewicz i radny Jerzy Dębski przekazali okolicznościowe życzenia  od władz Gminy Świercze.
 
2015-07-09

Sprostowanie informacji przekazanej przez ks. Wojciecha Wiśniewskiego w Ogłoszeniach parafialnych w Klukowie w dniu 05 lipca 2015 roku

         Ks. Wojciech Wiśniewski w dniu 05 lipca 2015 roku poruszył w Ogłoszeniach parafialnych sprawę dofinansowania montażu monitoringu wizyjnego przy kościele w Klukowie używając nazwisk radnych Jerzego Dębskiego i Wiesława Adamiaka, jednocześnie dokonał manipulacji  treścią pisma jakie złożyliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie. Pismo to nie było skargą jak wskazał ksiądz. Było jedynym pismem jakie złożyliśmy, a w swojej wypowiedzi proboszcz sugerował, że wpływało wiele skarg. Naszą intencją nie była chęć zablokowania przeznaczonych środków na dofinansowanie monitoringu, chcieliśmy mieć pewność, że decyzje podejmowane
 
2015-07-09

Postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy

W ostatnim czasie wiele emocji budzą wszczęte postępowania   administracyjne w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Z przykrością stwierdzam, że inicjatorzy spontanicznych protestów nie zadają sobie trudu do rzetelnego przedstawienia sprawy, bazując na stwierdzeniach wyrwanych z kontekstu i nie potwierdzonych opiniach. W pierwszej kolejności ustosunkuję się do samych treści zawartych w pismach kierowanych do Wójta i Rady Gminy. Na początek aby choć trochę zapoznać się z tematyką lokalizacji elektrowni wiatrowych odsyłam wszystkich do zapoznania się z pełnym tekstem Pisma Departamentu Zdrowia Publicznego z dnia 27 lutego 2012 roku na które powołują się autorzy „protestu” oraz Pi
 
2015-07-08

Odpady na cmentarzu parafialnym w Klukowie

        Wójt Gminy jest jedynym organem władnym do egzekwowania utrzymania porządku i czystości. Na obszarze naszej gminy wielokrotnie na wniosek mieszkańców prowadzone były postępowania dotyczące usunięcia zalegających odpadów z konkretnych nieruchomości, zwykle kończące się na wezwaniu do uprzątnięcia. Jednak w sprawie cmentarza w Klukowie powstało wiele nie potrzebnych i krążących fałszywych informacji, które wymagają sprostowania na bazie faktów jakie miały miejsce i dokumentów.
 
2015-05-19

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

 Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.
 
2015-04-30

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
 
2015-03-10

SZKOLENIE W GĄSIOROWIE

          4 marca 2015 roku w „Młynie Gąsiorowo” odbyło się kolejne szkolenie o tematyce „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne i Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi.
 
2015-02-10

Informacja z IV Sesji Rady Gminy – 29.01.2015 roku

 
 
2015-02-10

PROSUMENT – DOFINANSOWANIE DO MIKROINSTALACJI OZE

Program Prosument wystartował w II kwartale 2014 roku. Będzie trwał do 2018 roku. Dzięki niemu beneficjent otrzymuje dotację na inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii.
 
2015-01-12

Informacja z III Sesji Rady Gminy – 18 grudnia 2014 r.

RADA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:
 
2014-12-10

Informacja z II Sesji Rady Gminy – 4 grudnia 2014 roku

RADA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:
 
2014-12-10

I SESJA RADY GMINY ŚWIERCZE

28 listopada 2014  r.  o godz. 10.00 odbyła się I Sesja Rady Gminy Świercze.
 
2014-11-21

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH -2014 r.

Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wójewództwa mazowieckiego
 
2014-10-27

GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH

GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH ul. Zwycięstwa 30 FILIA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W LEGIONOWIE
 
2014-02-07

MAZOWIECKIE TALENTY

 
 
2014-02-01

Ogólnopolski program edukacji ekonomicznej ˝Na własne konto˝

 W drugim tygodniu ferii zimowych (24.02.2014 - 28.02.2014) PG w Świerczach przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej "Na własne konto". Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego młodego człowieka. Program "Na własne konto" realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja i Narodowym Bankiem Polskim.
 
2011-03-23

Bezpłatne badania profilaktyczne

Drogie Panie,
Dbajcie o siebie!
Wykorzystujcie szanse jakie dają Wam badania profilaktyczne.
Regularne wykonywanie badań cytologicznych i mammograficznych to pewność, że jesteście zdrowe i szansa na skuteczne wyleczenie w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
Nie ma ważniejszej sprawy w życiu niż zdrowie!
Pamiętajcie, że nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o badaniach.
Zróbcie to dla siebie i dla swoich najbliższych!

 
wtorek, 9 lutego 2016
40 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
imieniny
Bernarda, Eryki, Rajmunda
Platforma cyfrowa
Świetlice wiejskie
Wirtualny spacer
Wyłączenia bieżące
Zadaj pytanie Wójtowi (na pytania nie podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi nie będą zamieszczane)
Regulamin forum
Druki do pobrania
Galeria zdjęć
Kącik Przedsiębiorcy
Jan Paweł II Honorowy Obywatel
wiesci
PG Świercze
PSP Strzegocin
PSP Świercze
PSP Świeszewo strona
Blog OSP Świercze
Blog GBP Świercze
Młyn Gąsiorowo
Opieka nad małym dzieckiem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krok po kroku
LICZNIK ODWIEDZIN : 0231139
Urząd Gminy Świercze, Pułtuska 47, 06-150 Świercze, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: +48.236916045 ; 504232687, email: swiercze@op.pl, http://www.swiercze.pl
NIP: 568-13-16-504
Wszystkie prawa zastrzeżone
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI