Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Portal mapowy
BIP
Eurorenoma
Narodowy Spis Powszechny 2011
Powrzechny Spis Rolny 2010
Witryna obywatelska
pokrzywnica info Niezależny Portal Informacyjny
zdrowa gmina
Zielone mosty narwi
Modr
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
KRUS
urząd przyjaznymediom i społeczeństwu
Aktualności
 
2014-04-11
2 maja 2014 r.- dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Świercze
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy Świercze z dnia 11 kwietnia 2014 r.  dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Świercze.   W dniu 2 maja 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym w Urzędzie Gminy Świercze (pokój 13 - sekretariat) od godz. 8.00 do 15.00 pełniony będzie dyżur w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Życzenia Wielkanocne
2014-04-18
Życzenia Wielkanocne
 
V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
2014-04-18
V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie
Ruszył finał Listów dla Ziemi
2014-04-18
Ruszył finał Listów dla Ziemi
Ruszył finał Listów dla Ziemi 2014 W poniedziałek 14 kwietnia ruszył finał II edycji Listów dla Ziemi Fundacji Ekologicznej Arka. Do końca kwietnia ponad 300 tysięcy uczniów z ponad 300 gmin z całej Polski zasiądzie do pisania listów. W tysiącach placówek zorganizowane zostaną specjalne ekologiczne działania, a w największych miastach odbędą się eventy, które będą zwracały uwagę mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza.   W przedszkolu i w gimnazjum Listy zostaną napisane przez przedszkolaków, uczniów podstawówek i gimnazjów. Ich tematyka będzie dotyczyła przede wszystkim palenia śmieci w piecach domowych i niskiej emisji. Najmłodsi swoje zaniepokojenie zanieczyszczeniem powie
Zbiórka elektrycznych śmieci
2014-04-15
Zbiórka elektrycznych śmieci
Wójt Gminy Świercze informuje o bezpłatnej zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie Gminy Świercze w dniu 10.05.2014 r. ( sobota ) . Mieszkańcy Gminy Świercze proszeni są o dostarczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we wskazane w harmonogramie miejsca, o wskazanych godzinach.   Odpady elektryczne i elektroniczne zostaną odebrane z następujących lokalizacji: Trasa zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w dniu 10.05.2014 r. Samochód I 1. Chmielewo – przy sklepie /8:00 – 8:15/ (dla wsi Chmielewo i Stpice) 2. Kowalewice Włościańskie - przy świetlicy /8:20 – 8:35/ ( Kowalewice Nowe i Włościańskie) 3. Brodowo – przy skle
2014-04-14
PAMIĘTAJ O SWOIM PUPILU
Właściciele psów i innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt, są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt, a w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach oznakowanych odpowiednio tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, Nieruchomość winna być zabezpieczona przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt na zewnątrz. Właściciele psów obowiązani
2014-04-11
Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Świercze (pokój Nr 12- Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska i pokój nr 9) osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
Zamknięta droga powiatowa nr 3426W Gzy-Żebry Włosty w m. Sulnikowo
2014-04-03
Zamknięta droga powiatowa nr 3426W Gzy-Żebry Włosty w m. Sulnikowo
Wygraj Misia - Zielone Mosty Narwii
2014-03-31
Wygraj Misia - Zielone Mosty Narwii
  Zapraszamy do udziału w konkursie LSR W PROJEKTACH. Przedmiotem konkursu są projekty zrealizowane z środków uzyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi Wystarczy zapoznać się z listą zrealizowanych projektów (stan na 31.12.2013r., zamieszczoną nawww.zielonemostynarwi.pl w zakładce NABORY > STATYSTYKI) i uzupełnić brakujące dane w tabeli formularza konkursowego (do pobrania ze strony www.zielonemostynarwi.pl ). Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowane gadżety promocyjne — misie:) Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 19 marca do 29 kwietnia 2014r. (w dniu 29.04.2014r. liczą się zgłoszenia, któ
Opłaty za korzystanie ze środowiska
2014-03-13
Opłaty za korzystanie ze środowiska
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ŚWIERCZE
2014-02-13
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ŚWIERCZE
Od kilku lat przyjęliśmy w naszej gminie porządek odśnieżania dróg gminnych  dla których gmina jest zarządcą łącznie ok 130 km. Gmina podzielona została na rejony przyporządkowane poszczególnym podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie przejezdności dróg. Podział przedstawia poniższa mapa. Drogi gminne utrzymywane są w V i VI standardzie utrzymania co oznacza, że jezdnia powinna być odśnieżona, w miejscach zasp przynajmniej jeden pas ruchu i tzw. mijanki. Posypywanie mieszanką czy solą w miejscach decydujących o możliwości  ruchu (skrzyżowania, zakręty, łuki, strome podjazdy). Po ustaniu opadów na jezdni może znajdować się luźny i zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny, lokalne zaspy. Dopuszcza się
1% dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
2014-02-07
1% dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
 
MAZOWIECKIE TALENTY
2014-02-07
MAZOWIECKIE TALENTY
  WIELKI SUKCES UCZENNICY PSP W ŚWIESZEWIE Julia Lubelska, uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie została finalistką tegorocznego  Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Etap wojewódzki tego konkursu odbył się 25 stycznia. Konkurs był  organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie językiem polskim i prezentujących rozległą wiedzę.  Julia należy do grona dwunastu  uczniów szkół podlegających Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie, którzy otrzymali tytuł finalisty.
DO ODDANIA W DOBRE RĘCE
2014-02-06
DO ODDANIA W DOBRE RĘCE
  Do oddania w dobre ręce młody pies został porzucony na terenie wsi Gaj Zaopiekuj się nim !   Informacja Urząd Gminy Świercze, pok. Nr 12, tel. 23 6916045            
2014-02-06
Dofinansowanie do usuwania azbestu
    W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Świercze” , Wójt Gminy Świercze ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2014 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze. Nabór wniosków będzie trwał do 7 marca 2014 r. W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Świercze w Sekretariacie, ul. Pułtuska 47, pok.13 komplet dokumentacji. Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Świercze w Referacie Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Pułtuska 47, pok. 12 oraz ze strony internetowej Urzędu ww
2014-02-01
Ogólnopolski program edukacji ekonomicznej ˝Na własne konto˝
 W drugim tygodniu ferii zimowych (24.02.2014 - 28.02.2014) PG w Świerczach przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej "Na własne konto". Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego młodego człowieka. Program "Na własne konto" realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja i Narodowym Bankiem Polskim. Program realizowany jest w dwóch etapach:  Etap I – realizowany w czasie ferii zimowych, zajęcia prowadzone były przez nauczyciela i studentkę ekonomii w 
2014-01-24
KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 21. 11. 2013 r. w sprawie organów administracji publicznej właściwych do kontroli działalności, polegającej na wydobywaniu kopalin pospolitych z tzw. małych złóż oraz rekultywacji W związku z licznymi w ostatnim czasie sygnałami ze strony mediów, a także kierowanymi bezpośrednio do Inspekcji interwencjami, dotyczącymi nielegalnego pozbywania się odpadów pod pretekstem rekultywacji wyeksploatowanych żwirowisk, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ponownie przypomina o zasadach nadzoru w tym obszarze ochrony środowiska. Organami administracji publicznej, realizującymi zadania i posiadającymi kompetencje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, polegającej na wydobywa
Urlopy dla rodziców
2013-12-27
Urlopy dla rodziców
W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675) wprowadzająca nowe urlopy. Więcej…  
2013-12-09
Ogłoszenie Wójta Gminy Świercze w sprawie wysokości stawek taryf opłat za odbiór nieczystości płynnych
   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 193/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za odbiór nieczystości płynnych ustalone zostały taryfy i opłaty, które będą obowiązywały od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.  Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych: 1)    od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świercze w wysokości 4,50 zł plus podatek VAT za 1 m
2013-12-05
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Świercze w 2014 roku
Lp Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 Świercze Świercze Siółki 7 22 5 19 5 18 4 22 6 21 4 25 4 23 5 18 5 24 6 21 7 28 5 24 2 Strzegocin – cały 8 7 7 7 7 6 7 6 8 7 10 8 2 A Strzegocin centrum 8 28 7 26 7 28 7 29 7 28 6 30 7 29 6 29 8 29 7 31 10 25 8 31 2 B Sulkowo 28 26 28 29 28 30 29 29 29 31 25 31 3 Brodowo Kosiorowo Kowalewice Nowe Kowalewice Włościańskie   10   10 10 8 9 9 8 8 9 10 12 9 4 Chmielewo Ostrzeniewo Stpice Gołębie 13 11 11 9 12 10 9 11 10 13 14 10 5 Bruliny Świerkowo Świeszewo Świeszewko 14 12 12 11 13 11 11 12 12 14 17 12 6 Prusinowice Klukówek Wyrzyki Wyrzyki Pękale 15 14 14 14 14 13 14 13 15 15 24 15 7 Gaj Kościesze Dziarno Gąsiorowo Gąsiorówek 27 21 25 25 16 16 15 26 16 27 26 29 8 Klukowo Bylice
2013-11-29
KRONIKA MAZOWIECKA
  "Opłaty środowiskowe bez tajemnic - baterie i akumulatory"
2013-06-18
Reorganizacja zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych
Reorganizacja zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych podyktowana jest malejącymi dochodami gminy z tytułu subwencji oświatowej na co wpływ ma spadająca liczba dzieci w naszych placówkach ( w ciągu ostatnich 5 lat o 24,2%) oraz prowadzone przez gminę kosztowne inwestycje pociągające za sobą wzrost zadłużenia,  budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej Etap I i Etap II, zagospodarowanie centrum wsi Kowalewice Włościańskie, pomoc udzielona powiatowi pułtuskiemu na modernizację drogi Strzegocin – Chmielewo. I. Placówki oświatowe: 2013 jest już trzecim kolejnym rokiem, kiedy zmniejszeniu ulegają dochody gminy z tytułu subwencji oświatowej, głównym powodem jest
2013-05-21
Nabór na stanowisko - Koordynator Projektu ˝Wiedza i umiejętności otwierają świat˝
W związku z realizacją projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych   Wójt Gminy Świercze ogłasza nabór na stanowisko: Koordynatora Projektu Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie Czas zatrudnienia od 01.09.2013r. do 30.06.2014r. 1.      Wymagania niezbędne:
Bezpłatne badania profilaktyczne
2011-03-23
Bezpłatne badania profilaktyczne
Drogie Panie,
Dbajcie o siebie!
Wykorzystujcie szanse jakie dają Wam badania profilaktyczne.
Regularne wykonywanie badań cytologicznych i mammograficznych to pewność, że jesteście zdrowe i szansa na skuteczne wyleczenie w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
Nie ma ważniejszej sprawy w życiu niż zdrowie!
Pamiętajcie, że nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o badaniach.
Zróbcie to dla siebie i dla swoich najbliższych!

2011-01-18
Prośba o przekazanie 1% podatku dla DRUŻYNY HARCERSKIEJ ZE ŚWIERCZ
Próbna Drużyna Harcerska Świercze funkcjonuje od 23 września 2010r. pierwsze zbiórki harcerskie liczyły 10 – 12 osób, na dzień dzisiejszy skupiamy 25 osób, uczniów klas IV – VI.

Jak przekazać 1% podatku dla harcerzy ze Świercz?
W polu Nazwa OPP wpisujemy "Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego"
W polu "Numer KRS" wpisujemy "0000291419"
W polu "Inne informacje" wpisujemy "Hufiec Płońsk – DH Świercze".
2010-11-26
Wyniki Wyborów Samorządowych 2010
Z wynikami Wyborów Samorządowych 2010 można zapoznać się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www.wybory2010.pkw.gov.pl   Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. O wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.   Wykaz Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast wybranych w dniu 21 listopada 2010 r.
 

piątek, 25 kwietnia 2014
115 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
imieniny
Jarosława, Marka, Wiki
Zadaj pytanie Wójtowi (na pytania nie podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi nie będą zamieszczane)
Regulamin forum
Druki do pobrania
Galeria zdjęć
SPORT W GMINIE
wiesci
Jan Paweł II Honorowy Obywatel
PG Świercze
PSP Świercze
PSP Świeszewo strona
Blog OSP Świercze
Blog GBP Świercze
Młyn Gąsiorowo
Dwór w Kowalewicach
Opieka nad małym dzieckiem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krok po kroku
LICZNIK ODWIEDZIN : 0121058
Urząd Gminy Świercze, Pułtuska 47, 06-150 Świercze, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: +48.236916045 ; 504232687, email: swiercze@op.pl, http://www.swiercze.pl
NIP: 568-13-16-504
Wszystkie prawa zastrzeżone
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI